Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Orthodoxe kerk Russisch Orthodoxe Kerk

Omdat in het patriarchaat van Moskou (de Russisch Orthodoxe Kerk) alleen de Slavisch-Byzantijnse ritus gevierd wordt is een vermenging van termen begrijpelijk doch niet juist. Bovendien wordt de Slavisch-Byzantijnse ritus ook buiten de jurisdictie van het Patriarchaat Moskou gecelebreerd. Er zijn grote groepen (b.v. in West Oekraïne) die onder het patriarchaat van Rome vallen, Katholieken, en de Byzantijnse ritus vieren, al dan niet in hun eigen landstaal. Deze groep behoren tot de groep die zich na eerdergenoemde hervormingen zich geunieerd hebben met Rome. Ze vallen echter onder een veel grotere groep byzantijnen, die zich aangesloten hebben bij Rome. Om de verwarring nog groter te maken heet deze groep 'Grieks-Katholieken'. Terzijde: in Griekenland leven dus katholieken en othodoxen naast elkaar die beide dezelfde Grieks-Byzantijnse ritus vieren.
Hoe benoemen we de muziek? Hier zijn verschillende 'juiste' mogelijkheden: Russisch Orthodoxe kerkmuziek is mogelijk en dan hebben we de muziek gekoppeld aan de jurisdictie binnen welke de kerkmuziek van Rusland (inclusief het Russisch Orthodoxe Oost-Oekraïne, Kiëictijner klooster te Chevetogne in België. Derhalve is Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek niet alleen neutraler maar ook ruimer, ook in geografische zin: ook de kerkmuzikale uitingen uit Bulgarije, Oekraïne, Servië en Macadonië kunnen onder deze noemer vallen. Alleen geografische benamingen zijn ook goed te gebruiken: Bulgaarse, Griekse, Oekraïense, Russische, Servische kerkmuziek.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt dus muziek uit de Slavisch-Byzantijnse ritus zoals die gezongen wordt binnen de Russisch Orthodoxe Kerk.