Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Het koor treedt naar buiten

Als een koor een repertoire instudeert ligt het voor de hand dat men het resultaat ook wil laten horen. Daarbij hoorde in eerste instantie ondermeer een bijdrage te leveren aan erediensten in de Koepelkerk waar we immers ook in het zaaltje voor een vriendenprijsje repeteerden.
Daarnaast werden in de eerste vijf jaren zo'n zestig optredens verzorgt door het koor.
Helaas ontbreekt mij over eerste jaren voldoende informatie, maar bepaalde optredens springen er wel uit.

Zo als het optreden in de Grote Kerk in Zwolle ter gelegenheid van de viering van duizend jaar bestaan van de Russisch Orthodoxe kerk. Het koor mocht hier een bijdrage leveren ten overstaan van koningin Beatrix, leden van het toenmalig kabinet en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Ook memorabel is ons bezoek aan Malta, alwaar wij deel namen aan een korenfestival met een wedstrijd karakter. Helaas was ons verblijf zodanig gepland dat wij sowieso niet aan de finale konden deelnemen. Nu zat dat er voor ons, als jong koor, toch niet in omdat wij het moesten afleggen tegen een keur aan Engelse koren. Want het is toch al appels met peren vergelijken, als Byzantijns koor dat een repertoire heeft, zo verschillend qua repertoire met dat van de deelnemende koren. Desalniettemin was deze reis een succes op muzikaal zowel als persoonlijk vlak, omdat wij naast het concours ook nog een bijdrage aan kerkdiensten konden leveren, waarbij het koor, ook toen al, met onze zang de kerkgangers wisten te raken. Daarnaast trokken wij ook de aandacht met spontane optredens in kerken en op portalen, al dan niet in kleine bezetting.

Dirigentenwissel

Het koor bestond vijf jaar toen er onenigheid in het koor ontstond, omdat binnen het bestuur het idee ontstond Ineke Petter voor haar diensten te bedanken en op zoek te gaan naar een meer gekwalificeerde dirigent. Een heel vervelende kwestie omdat het een probleem zou zijn om Ineke niet voor het hoofd te stoten. Zij immers had “haar” koor gebracht waar het nu was.

Deze gang van zaken was voor een aantal koorleden de aanleiding om het lidmaatschap van het koor te be´indigen.
Een aanmerkelijk uitgedund koor bleef achter, dertien leden, maar het liet zich door deze tegenslag niet uit het veld slaan en maakte een doorstart. Nu onder de leiding van de nog jonge dirigent Grigori, en onder zijn inspirerende leiding groeide het koor uit tot wat het nu is. Een koor dat zich gelukkig mag prijzen met een bezetting van 40 mannen en bovendien ook evenwicht tussen de stemgroepen. (1ste- 2de-tenor, bariton en bas)

Een nieuwe start.

Het repetitielokaal bleef nog een tijd de “Drie Tulpen”, maar toen de Koepelkerk aan de Grote Noord grondig werd gerestaureerd werd ook de repetitieruimte aan een grondige opknapbeurt onderworpen.
Daardoor moesten wij uitkijken naar een andere locatie en uiteindelijk viel de keuze op een zaal in het wijkcentrum "Kersenboogerd".
Tot op heden is dit de vaste repetitie locatie geworden, waar iedere dinsdagavond tussen acht uur en kwart over tienen het repertoire serieus wordt doorgenomen, gepoetst, geslepen, aan het repertoire.
Opvallend is trouw waarmee de koorleden de repetities bezoeken en het verloop in het koor heeft in hoofdzaak een natuurlijke oorzaak: verhuizing, achteruitgang van zangstem, ziekte en overlijden.
Daartegenover staat een aanwas die tot op heden het verlies aan leden ruimschoots compenseert, tot het eerder genoemde aantal van ongeveer veertig man
Het aantal uitvoeringen en kerkdiensten ligt door de loop van de jaren zo rond de twintig per jaar.

Door de jaren heen heeft het koor een traditie opgebouwd, van zelf georganiseerde concerten, zoals het Nieuwjaarsconcert eerst in de Lutherse kerk aan het Ramen in Hoorn. Toen eenmaal bleek dat de publieke belangstelling voor deze concerten zo groot werd uitgeweken naar de Oosterkerk aan het Grote Oost, welke een aanmerkelijk grotere capaciteit heeft.
En elk jaar weer kunnen wij ons geen beter begin van het nieuwe jaar wensen dan dat het koor elk jaar weer voor een volle Oosterkerk mag zingen.
Lees hier verder over het Hoorns Byzantijns Mannenkoor