Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Echter als we dan gezamelijk op stap gaan dan is het goed en wordt het een succes. Het goed is elkaar eens wat vaker en onder andere omstandigheden tegen te komen.
Zo roept de eerder genoemde Maltareis goede herinnering op. Ook in het geval van de Oostenrijk-reis kunnen we daar met genoegen op terugzien, veel gezongen, in verschillende kerken, waaronder ook een Byzantijnse dienst in de Stephansdom in Wenen. Daarnaast ook de vrolijke avonden als er niet gezongen werd. Nu, daar werd dus wel gezongen!
Meer bezinning was er natuurlijk wel op onze trip naar Lourdes, waar wij het genoegen hebben kunnen smaken voor een zeer talrijk publiek te kunnen zingen.
Meest recent is onze vijfdaagse koorreis naar Cambridge waar wij het genoegen hebben mogen proeven om een proeve van ons kunnen te laten horen in de prachtige kathedralen waar het land bekend om is.
Ook goede herinneringen heeft he koor aan de koorreis naar Hongarije in 2015, waarbij het koor op uitnodiging van de Grieks-katholieke kerk van Hongarije een aantal liturgieén heeft gezongen.
Het is gebleken dat deze meerdaagse reizen goed zijn cohesie van het koor.

Het nu en de toekomst.

Het is logisch dat in dit historisch overzicht niet alles verteld kan worden. Maar terugkijkend wat er allemaal gepasseerd is in de voorbije jaren goed en slecht, sterfgevallen, een scheuring.
Gebeurtenissen die onlosmakelijk horen bij mensen die samen iets ondernemen.

Muziek, bindt alles en heelt wonden! Wij kunnen terugzien op prachtige jaren, met mooie concerten waarbij wij veel mensen hebben kunnen laten genieten en ontroeren met wat wij gezamenlijk ten gehore brachten.

Verder kijken wij halsreikend uit naar wat de toekomst ons te bieden heeft. nog eens vele jaren aan zijn bestaan toe te voegen, helaas zal niet iedereen dat meemaken. Maar als dezelfde muziek dan door anderen gezongen zal worden, kunnen zij, die de aanzet hebben gegeven tot dit koor en hen die zich gelukkig prijzen nu mee te zingen, tevreden zijn.

Anton Greefkes

Het bljft altijd moeilijk  om iedereen op de foto te krijgen. Maar goed de meeste mannen staan wel op deze foto