Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

De engel riep tot de Gezegende: "Reine Maagd, verheug U!
En nog eens zeg ik: verheug U.
Uw Zoon is ten derde dage uit het graf opgestaan
en heeft de doden opgewekt.
Mensen verheugt U! Wordt verlicht, o wordt verlicht,
Nieuw Jeruzalem. De heerlijkheid des Heren is bij U opgegaan, dans nu en verblijd U o Sion, ook Gij, zuivere,schone Moeder Gods, verheug U over de verrijzenis van Uw Zoon