Hoorns
Byzantijns MannenkoorU kunt hiet luisteren naar deze door het
Hoorrns Byzantijns Mannenkoor gezongen bede aan de Moeder Gods.