Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Nederlandse vertaling

God is de Heer en Hij is ons verschenen,
gezegend Hij die komt in de naam des Heren
God is de Heer en Hij is ons verschenen,
gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Schaart u bij de Heer want Hij is goed
en zijn barmhartigheid is eeuwig.
God is de Heer en Hij is ens verschenen,
gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Zij omringden mij, sloten mij in,
in de naam van de Heer verzette ik mij.
God is de Heer en Hij is ons verschenen,
gezegend Hij die komt in de naam des Heren
Ik sterf niet maar zal leven
n wij bezingen de werken van de Heer.
God is de Heer en Hij is ons verschenen,
gezegend Hij die komt in de naam des Heren