Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

In de gebeden tot de Moeder Gods wordt gevraagd of zij in haar gebeden tot God ons wil gedenken Deze voorspraakfunctie hebben in wezen alle heiligen, maar door haar voorname plaats in de hemelse orde wordt Maria meer vereerd dan welke heilige dan ook. Maria wordt gezien als de beschermvrouwe van alle (recht)gelovigen en in de gebeden tot haar wordt vaak gevraagd om bescherming tegen allerlei vormen van onheil en ellende. Ook de vele aanspreektitels geven aan dat zij niet alleen de Moeder van God is, maar (zeker ook in Rusland) de geestelijke moeder van het land is. Een Moleben is letterlijk een gebedsdienst, die bij verschillende gelegenheden gevierd kan worden. In oorsprong is het korte eenvoudige dienst, die zonder priester gevierd kan worden. In de keSrkboeken van nu kan men ook uitgebreidere vormen vinden van de Moleben.
De Moleben heeft een vaste structuur (in grote lijnen als die van de metten) met vaste gebeden en gezangen (ordinarium) en wisselende gebeden en gezangen, die afhankelijk zijn van welke Moleben gevierd wordt. Zo kennen we de Moleben van de Dankzegging, het aanroepen van de Redder in tijd van oorlog en de Moleben van de Moeder Gods. Moleben kunnen op elk moment en op elke plaats gevierd worden en zijn dus niet kalenderafhankelijk.
De prijs van deze CD is:
€ 10,=.
Wilt u bestellen dan kunt u dat middels het menu.