Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Johannes Chrysostomos (ca. 357-407 na Chr.) werd in Anthiochië geboren en in 308 tot priester gewijd. Hij werd patriarch van Constantinopel in 398 alwaar hij een reputatie opbouwde mede door zijn welsprekendheid. Chrysostomos betekent letterlijk "Gouden Mond".
Wegens zijn kritiek op de immoraliteit aan het hof en bij de geestelijkheid werd hij in 403 veroordeeld door keizerin Eudoxia en de machtige bisschop van Alexandrië. Hij werd verbannen naar Armenië. Ook vanuit zijn verbanningsoord bleef hij door middel van zijn geschriften grote invloed uitoefenen op de opvattingen van velen. Hij werd toen verder verbannen naar een streek bij de Zwarte Zee. Deze laatste reis werd hem fataal. In 438 werd zijn lichaam teruggehaald naar Constantinopel (het huidige Istanbul) alwaar keizer Theodosius boete deed voor de misdaden van zijn ouders aan deze rechtschapen geestelijke. Hij kreeg een plaats naast de erkende kerkvaders. Ook verkreeg Johannes Chrysostomos in de liturgie de juiste eer: de "Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos".

De Chrysostomos-viering wordt in principe gevierd op de zaterdagen van de Grote Vasten (voor Pasen).
Op de zondagen van de grote vasten de Basiliosliturgie; deze liturgie vindt totaal 10 maal plaats per jaar.
De overige zondagen,weekdagen en feesten wordt altijd de Chrysostomosliturgie gecelebreerd.

De prijs van deze CD is: € 10,= en te bestellen.