Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Dit is de Grote litanie of Beurtgebed, waarbij het koor op de bede van die priester of diakenantwoord met: "Here, ontferm U," wordt ook die Vredeslitanie genoemd.

Daar word allereerst gebieden om vrede voor de zielen en vrede voor de hele wereld;
hier komt de vrede kom "van boven", dit is de vrede van het Koninkrijk van God, de vrede van de Heilige Geest (Rom. 14:17); dit is de vrede van Christus wat Hij aan Zijn volgelingen na heeft gelaten (Joh. 14:27).
Alle litanie?n sluiten af met een gebed waarin wij worden aangespoord om het voorbeeld van de Heiligen te volgen, en hun voorbede te vragen, om onszelf volledig aan Christus over te geven, want "Christus is ons vrede" (Ef. 2:14).
"Terwijl ons ons allerheiligste, allerzuiverste, meest gezegende en glorierijke Vrouw, en eeuwig maagd Maria, en al die Heiligen gedenkt, laat ons onszelve, elkaar en ons hele leven toevertrouwen aan Christus ons God."
Nadat die koor "Aan U, o Heer" heeft gezongen, leest de priester het:

Gebed van die Eerste Antifoon:

"O Here onze God, Uw macht is onvergelijkbaar. Uw heerlijkheid is onbegrijpelijk. Uw barmhartigheid is onmeetelijk. U liefde voor de mens is onuitsprekelijk. Zie met goedertierenheid op ons neer en op dit heilige Huis, o Meester, en schenk ons, en hen die samen met ons bidden, Uw rijke barmhartigheid en medelijden. Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding: Vader, Zoob en Heilige Geest, nu en altijd en tot in eeuwigheid." Die priester lees hier het gebed voor hen die in de naam van God zijn bijeengekomen. Zoals bijna alle gebeden, word ook hier het gebed afgesloten met 'n lofrede (doxcologie). De lof wordt opgedragen aan die Heilige Drie-eenheid, want deze drie personen nemen al drie deel aan het reddingsgebeuren van de mens. Om deze lofrede mee af te sluiten, zingt het koor: "Amen"