Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

De gezangen worden op verschillende melodieën gezongen. Voor Troparia en Kondakia bestaan acht melodieën.
Die voor zondagen volg 'n reeks van acht tonen, die vanaf Pinksteren cyclies worden herhaald en telkens 'n week geldig zijn. Die van de feesten gebruiken eveneens een van deze acht tonen. Als voorbeeld volgt hier de zondagtroparion van die Eerste Toon.

Troparion toon.1

>Terwijl het graf door de Joden verzegeld is
en de soldaten Uw allerzuiverste Lichaam bewaak hebben,
bent U na drie dagen opgestaan, o Verlosser,
om leven te schenken aan de wereld. Daarom hebben de hemelse Machten U toegeroepen,
o Levensschenkende:
Eer aan Uw Opstanding, o Christus!
Eer aan Uw Koninkrijk!
Eer aan Uw Voorzienigheid, o Menslievende."

De liturgie van het Woord

Uit die alleroudste bronnen blijkt dat de lezing van Gods woord, wat uit de Bijbelboeken tot ons komt, van het begin af tot die Liturgie behoort heeft.
Zoals wat Christus, die Woord van God, die Logos, "vlees geworden is en onder ons gewoond heeft" (Joh. 1:14), worden ook die door ons gehoorde woorden in die bijeenkomst van de Gemeente vlees. In de communie wordt Christus, het Woord, ons eigen leven.
Zo is het Woord het noodzakelijkee uitgangspunt voor de Eucharistie en tegelijk vindt dit daarin zijn vervulling.

Tot die Liturgie van die woord behoort:
het gezang: ‘Heilige God’.....;
de Apostellezing
het Evangelie;
het onderricht, de preek.

Voordat wordt gezongen van
"Heilige God"
zegt die priester het: Trisagiongebed