Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Trisagion

Het koor zingt Swatyj Bozje

"Heilige God, Heilige Machtige,
Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Machtige,
Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Machtige,
Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.
Eer aan de Vader, en aan de Zoon
en aan di Heilige Geest ;
nu en altijd en tot in eeuwigheid. Amen.
Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons.
Heilige God, Heilige Machtige,
Heilige Geest Onsterfelijke,
ontferm U over ons."

Hierna geeft de priester de zegen: "Vrede over allen";
de lezer antwoordt: "En over uw geest"!

Dan begint de Prokiemen. Dit is een Psalmvers met refrein, dat als voorbereiding voor hen die luisteren naar de Apostellezing, gezongen wordt.