Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Naast de Woorden van Instelling van het Avondmaal, en het opdragen van het Dankoffer, wordt aan de Anafora als derde hoogepunt de Epiklese toegevoegt, dit is het gebed voor het sturen van de Heilige Geest Geest over de aanwezige Gemeente en de neergelegde Gaven . De Heilige Geest Johannes Chrisostomos beschrijft het gebed wanneer hij vermeldt hoe de priester in de Liturgie ”voor het Altaar staat met naar de hemel opgeheven handen, terwijl hij de Heilige Geest vraagt te komen en de neergelegde Gaven aan te raken”. *20

De Anafora was door de eeuwen heen de kern van de Liturgie. De andere delen van de Liturgie is er als het ware omheen gegroeid.

Anafora - Inleiding

"Laten wij eerbiedig staan! Laat ons met vrees staan! Laat ons aandacht geven, zodat wij het Heilige Offer in vrede kan opdragen”.
Met deze woorden die de diaken uitspreekt terwijl hij buiten het altaar staat, spoort hij allen aan om hzich voor te bereiden op de voltrekking van di Heilige Offer: om die Heilige Gaven, brood en wijn, met het woordoffer aan God op te dragen.
"Genade van Vrede, een Offer van lofprijzing". Zo antwoord de Gemeente die gereed is om aan God het Dankoffer op te dragen als een offer van vrede en genade. "Die genade van onze Heer Jesus Christus, die liefde van God de Vader; en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen." Met dezee apostolische groet vraagt de priester de gelovigen om hulp bij drie bronnen van kracht (2Kor.13:14): de genade van de Heer Jezus, de liefde van God de Vader, en die gemeenschap van de Heilige Geest .
"En met u geest".
Ook die priester heeft dezelfde kracht nodig voor de voltrekking van het Heilige Offer. Dan roept hij die gelovigen op.