Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Biddende Jona in de walvis

Nederlandse verklaring

Molitwu mojeju (leidstrofe 6)
" Ik stort mijn gebed uit tot de Heer
en Hem openbaar ik mijn noden,
want met bederf is mijn ziel vervuld
en mijn Leven tot Hades genaderd
en ik bid zoals Jonas:
onttrek mij aan de ontbinding, 0 God."

Diaken, koor en priester zingen daarna dezelfde Kleine Litanie, zoals boven beschreven; aansluitend de keerverzen (track 4) doch nu 3x.