Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Toelichting

Het Evangelie wordt ook kort ingeleid door diaken en koor.
Het evangelie (gezongen op traditionele wijze) wordt door de priester gelezen.
"Lucas 1.39-49,56"

De annunciatie van Maria