Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Toelichting

Het koor zingt de Evangelieverzen

"Eer aan de Vader Geest.
Vader, Woord en Geest,
Heilige Drie-eenheid, reinig ons van de menigte van onze zonden.
Nu en altijd amen.
Door de gebeden van de Moeder Gods,
Goede, reinig ons van de menigte van onze zonden."

Deze reeks verzen wordt, zoals altijd, afgesloten met de eerste regel van psalm 50 (51) op dezelfde melodie. (toon 6, Kiev)

1Een psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang.