Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Toelichting

De Dringende litanie is een litanie waarin gebeden wordt voor bescherming van het klooster, steden en landen.
Tegen honger, verwoesting, oorlogen, ziekten, toorn, angsten enzovoort.
Het koor antwoordt met driemaal en voorts twaalf keer repeterend:
"Heer, ontferm U."
De priester sluit af met een bede om ontferming.

Het naderend onheil>Apocalyps now