Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Toelichting

De priester zingt het slotgebed aan de Moeder Gods.
"Onze algoede keizerin,
onze hoop, Moeder van God,
vriendin van de wezen,
de voorspraak van de vreemdelingen,
vreugde voor de bedroefden,
verdedigster van de gekrenkten,
beschermster van de gekrenkten,
zie onze nood, zie ons verdriet,
help ons, zwak als wij zijn,
heb weet van onze gekrenktheid,
verscheur deze, zoals gij het verkiest,
want wij hebben geen andere voorspreekster,
geen goede troosteres buiten u,
Moeder van God;
dat u ons moogt bewaren
en beschermen in de eeuwen der eeuwen."
"Amen" (koor)