Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

Toelichting

Lofprijzing uit de metten van het feest Mariabescherming.

"Hoog prijzen wij u,
zeer heilige Maagd
en wij vereren uw
vererenswaardige sluier (schutse):
U immers zag de heilige Andreas in de lucht,
voor ons tot Christus biddend.

Vers 1:
Die zich bevindt in de hulp van de Allerhoogste,
onder de schutse van de Allerhoogste verwijlt hij.
Vers 2:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen."Luister hier naar deze Marialofprijzing uit de metten