Hoorns
Byzantijns Mannenkoor

De Nederlandse vertaling van dit vers is:

Als een trekkende nachtegaal,
Is mijn leven voorbijgegaan.
Als een golf tijdens noodweer,
Is mijn vreugde verdwenen.
Voorbij is de gouden tijd, vervlogen
Verdwenen is de jeugdige kracht
Uit mijn versleten lichaam

Gestold is het bloed in mijn hart,
Door herinneringen aan treurnis
Wie ik liefhad als mijn ziel,
Die is mij ontrouw geworden
Wat een man beroerd
als de wind een rietstengel
De winter maakt het gezicht koud
De zomer doet het branden

Ooit zal ik geheel zijn afgeleefd,
Mijn blauwe jas zal
van smart van de schouders glijden
Zonder liefde, zonder geluk,
Zal ik door de wereld gaan,
Naakt van ellende, geraakt door verdriet!