Op weg naar Pasen

De laatste jaren elke keer weer, dan moeten de mannen van het het Hoorns Byzantijns Mannenkoor vroeg uit de veren, want ruimschoots voor tien uur moeten zij in Culemborg zijn en het is niet naast de deur zo vanuit de kop van Noord-Holland.

Maar zij doen het graag want het is altijd een feest om in fraaie akoestiek van de Oudkatholieke kerk H.H. Barbara en Antonius aan de Varkensmarkt te mogen zingen.

Deze keer is het niet alleen de eredienst waar het koor de Byzantijnse klanken laat horen, maar het geeft de liefhebbers van de Russisch orthodoxe kerkmuziek ook de gelegenheid van deze zang te genieten.

Tijdens de dienst is ook tijd vrijgemaakt om iconen in te wijden, volgens de byzantijnse traditie.

Het HBM zingt dan ook tussen 14:15 uur 15:00 uur een klein concert wat in deze vastentijd de titel op “Weg naar Pasen” mee heeft gekregen. De gezangen daar ten gehore gebracht zullen dan ook in het teken staan van het lijden en opstanding.

De toegang is vrij maar het staat u natuurlijk ook vrij van uw waardering blijk te geven door na afloop een bedrag te geven voor de bestrijding van de kosten.