Dirigent

Grigori S. Sarolea MA

Vanaf 1990 staat het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onder de artistieke leiding van
Grigori Sergei Sarolea. Hij studeerde aan het Haags Koninklijk Conservatorium en het
Rotterdams Conservatorium. Hij rondde in 2005 zijn Masteropleiding
Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht met succes af.
Hij heeft zich verdiept in de riten van de Byzantijnse Liturgie met de daarbij
behorende gezangen. In 1986 is hij beroepsmatig begonnen met het dirigeren van
kerkmuziek van de Slavisch–Byzantijnse ritus. Onder zijn leiding is het repertoire van
het Hoorns Byzantijns Mannenkoor aanzienlijk uitgebreid.
Grigori Sarolea (MA) is gedoopt volgens de Slavisch Byzantijnse ritus en heeft – naast
vele andere muzikale ontwikkelingen – zijn kennis en liturgische ervaring vanuit het
doopwater in zijn adem en vingers.
In al de afgelopen jaren heeft hij zijn kilometers gemaakt in de Slavisch-Byzantijnse
ritus.
Dit als zanger, dirigent en lector. Grigori is voor het overige een zeer creatieve en
vrijdenkende muzikant, schrijver, componist en singer-songwriter, die op zeer diverse
wijzen veelkleurige klanken uit zichzelf en zeer diverse groepen mensen weet te
halen. Hij inspireert van ‘9 tot 90’ van ‘nooit gezongen’ tot professional.

 

Uitgebrachte CD’s

Wil u meezingen?

X