Nje imamy

  Nederlandse vertaling van dit Mariagezang

  Wij hebben geen andere hulp
  en geen andere hoop dan U heerseres
  Sta ons bij op u vertrouwen wij
  en u prijzen wij, uw dienaren.
  Opdat wij niet beschaamd worden

  Uitgebrachte CD’s

  Hoorns Byzantijns Mannenkoor

  Actualiteiten

  Koorleden gezocht

  X