Nje imamy

Nederlandse vertaling van dit Mariagezang

Wij hebben geen andere hulp
en geen andere hoop dan U heerseres
Sta ons bij op u vertrouwen wij
en u prijzen wij, uw dienaren.
Opdat wij niet beschaamd worden

Uitgebrachte CD’s

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Actualiteiten

Koorleden gezocht

X