Zaligsprekingen

Zalig zijn zij die door de mensen
beledigd, vervolgd
en over wie allerlei kwaad
wordt gesproken om mijnent wil.
Verblijdt en verheugt u
omdat uw loon groot zal zijn in de hemel.

De Zaligsprekingen komen niet uit de Psalmen of uit het Oude Testament, maar is de leer van Christus zelf.
Terwijl dit gezongen wordt, vindt de Kleine processie plaats:
Het Evangelieboek wordt bij de linker-zijdeur van die altaar uitgedragen en in processie langs de zijmuur naar de ingang van de kerk gebracht; en vandaar tussen de Gemeente door weer na voren tot op de verhoogde ambon voor de ikonostase. (Bij de Russen blijft de stoet op de ambon.)
Die Gemeente volgt het Evangelieboek met die ogen het vorderen van de optocht en bewijst eer aan Gods Woord: door het slaan van een kruis, buiging, en soms een kus op de stola van de diaken. 

Eenmaal op de ambon zegent de priester eerst de optocht met de woorden: 

“Gezegend is die intocht van U Heiligen:
immer, nu en altijd en tot in eeuwigheid.”
Daarna heft de diaken het Evangelieboek,
wat de goddelijke Wijsheid bevat, op en roept:
“Wijsheid. Laat ons opstaan!”

X