Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij informatie en artikelen op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom (Disclaimer)

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken voor publicatie anders dan onder bronvermelding van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.

Het intellectueel eigendom berust bij het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Aankoop Cd

U heeft het recht uw bestelling, in dit geval het aankopen van een Cd, tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om de Cd retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar HBM (secretariaat)  zijn voor eigen rekening.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via penningmeester@hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl 

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Aankoop toegangskaarten

Bij aankoop van entreebewijzen voor optreden van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor is geen retourrecht en/of teruggave van betalingen mogelijk.

Aankoopbewijs dient door koper(s) zelf te worden uitgeprint; dit toegangsbewijs moet worden getoond bij entree van de desbetreffende locatie.

Ook kan bij entree het digitale entreebewijs op smartphone getoond worden.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze pagina Algemene Voorwaarden is opgesteld op 22 januari 2019

 

X