Hoogtijdagen kerkelijk jaar

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft vanzelfsprekend ook een aantal gezangen gerelateerd aan de Kersttijd, zowel liturgisch als wereldlijk, op het repertoire.
Met een klik op het menu vindt u de gezangen met een kleine toelichting op de gezangen zoals deze op ons repertoire staan.
Verder stellen wij het op prijs als u uw eventuele kennis aangaande dit onderwerp met ons wilt delen.

Adventstijd en kerst

Goede Week en Pasen

Goede Week en Pasen

In de oostelijk Orthodoxe eredienst is het Paasfeest het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Hetgeen zijn weerslag vindt in het rijke repertoire aan gezangen rond dit feest, maar ook gezangen die betrekking hebben op de lijdensweek.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft dan ook een groot aantal van deze gezangen op zijn repertoire waarvan een groot aantal in verschillende bewerkingen.
Reconstructies van oude zettingen, composities van composities van componisten uit alle tijdperken van de Russische geschiedenis.
Daarnaast staan ook veel bewerkingen van Grigori Sarolea op ons repertoire.

De Byzantijns orthodoxe leer heeft zich in de hoogtijdagen van het Byzantijnse rijk met name in oostelijke richting uitgebreid, mede doordat de christenen in deze regio het Byzantijnse dogma onderschreven.
(Zie voor de meer in formatie over de geschiedenis van het Byzantijnse rijk

Lees verder

Waarom een andere datum voor Orthodox Pasen?

De Byzantijns orthodoxe leer heeft zich in de hoogtijdagen van het Byzantijnse rijk met name in oostelijke richting uitgebreid, mede doordat de christenen in deze regio het Byzantijnse dogma onderschreven.

Ten gevolge daarvan wordt het Byzantijns-orthodox Pasen ook gevierd in de oriëntaalse orthodoxe kerken: Koptisch (Egypte), Syrisch, Armeens en Ethiopisch.
Later werd vanuit Griekenland het orthodoxe geloof richting Servië, Roemenië, Oekraïne, en Rusland verspreid, in welke landen het zich rond 1000 BC vestigde.
Met Pasen viert men Jezus’ overwinning op de dood. Na zijn kruisiging op Goede Vrijdag stond Hij op uit de dood: verrijzenis. Hierdoor is aan christenen de hoop gegeven op een beter leven nu of na de dood.

Constantijn de Grote

In de vroeg-christelijke tijd vierde bijna iedere plaatselijke kerk Pasen op verschillende data. Sommige kerken bepaalden de datum aan de hand van het Joodse Pesach, andere vierden Pasen ieder jaar op 27 maart, en zo waren er nog meer tradities die allemaal een andere uitkomst gaven
Het eerste Oecumenische Concilie in Constantinopel (een algemene vergadering van de hele kerk) maakte daar een eind aan. Men wilde één regel gebruiken om de datum van het feest van de Opstanding te berekenen.

Het Concilie besloot dat het feest van de Opstanding altijd na Pesach moest vallen, zoals ook de Opstanding zelf na Pesach was. Verder moest het een zondag zijn, de eerste dag van de week, als de nieuwe of Achtste Dag van de Schepping. Een vaste datum kwam dus niet in aanmerking.

Het Concilie bepaalde dat het feest moest vallen op de eerste zondag na de eerste volle maan na de eerste dag van de lente. De datum van Pesach wordt op een soortgelijke manier berekend, en deze berekening zou meestal voldoende moeten zijn om Pasen na Pesach te laten vallen. Voor de jaren waarin dat niet zo was voegde het Concilie toe “na het Joodse Pesach”.
Het verschil in paasdatum is niet alleen het gevolg van het feit dat de Orthodoxe Kerk nog eeuwen na 1582 (het jaar waarin Rome de Gregoriaanse kalender invoerde) de Juliaanse kalender heeft gebruikt, hoewel de paasdatum wel volgens de Juliaanse kalender wordt berekend. Lang daarvoor heeft de Orthodoxe Kerk al overwogen de berekening te hervormen, maar men wilde geen methode invoeren waardoor Pasen vóór Pesach zou kunnen vallen.

Data van Orthodox Pasen. Het getal tussen haakjes is het aantal weken verschil. Als er geen getal staat valt de viering van Orthodox Pasen op de zelfde dag als het Rooms katholieke paasfeest.

Uitgebrachte CD’s

Wil je lid worden

X