Hoogtijdagen kerkelijk jaar

Het   Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft vanzelfsprekend ook een aantal gezangen gerelateerd aan de kersttijd, zowel liturgisch als wereldlijk, op het repertoire staan.

Met een klik op het menu vindt u een kleine toelichting op die gezangen.

Adventstijd en kerst

Goede Week en Pasen

Goede Week en Pasen

In de Oosters Orthodoxe eredienst is het Paasfeest het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Dit komt ook tot uiting in de grote hoeveelheid gezangen rond dit feest. Bovendien zijn er veel liederen die betrekking hebben op de lijdensweek.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft een groot aantal van deze gezangen op zijn repertoire staan, soms van eenzelfde lied in een aantal verschillende bewerkingen. Het zijn reconstructies van oude zettingen, werken van bekende componisten uit de Russische geschiedenis; ook staan ook veel bewerkingen van de eigen dirigent, Grigori Sarolea, op het repertoire.

De Byzantijns orthodoxe leer heeft zich in de hoogtijdagen van het Byzantijnse rijk met name in oostelijke richting uitgebreid, mede doordat de christenen in deze regio het Byzantijnse dogma onderschreven.

 

Goede Week en Pasen

Uitgebrachte CD’s

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Concertinformatie & nieuws

Wil je lid worden

X