Slavisch / Byzantijns

Het koor noemt zich Hoorns Byzantijns Mannenkoor omdat het muziek zingt zoals het in de Russisch orthodoxe kerk gezongen wordt. De ritus waarbinnen de muziek functioneert, heet Slavisch-Byzantijnse ritus. Voor sommigen zijn dit termen die tot verwarring kunnen leiden.

Naast termen als Orthodox, Katholiek en Byzantijns worden ook de geografische toevoegingen Slavisch, Russisch, Grieks, etc. gebruikt.

Juiste combinaties vormen blijkt lastig. Wel worden veel interessante samengestelde termen gebruikt.