Liturgie van Chrisostomos

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft in de loop van zijn inmiddels ruim dertigjarig bestaan zich een groot repertoire aan liturgische gezangen eigen gemaakt. De basis  van dit repertoire is de Liturgie van Johannes Chrisostomos.

De gezangen uit de liturgie waren en zijn, door de eeuwen heen, voor componisten een rijke inspiratiebron geweest. De oorzaak dat van vele van deze gezangen bewerkt dan wel door gecomponeerd. Daardoor zijn veel van deze bewerkingen op het repertoire van het koor terug te vinden.

Naast de liturgie van Chrisostomos zijn meerdere liturgieën in gebruik waaronder aan de Moeder Gods, Maria die een belangrijke rol speelt in de Oosters orthodoxe liturgie. Daarnaast is er veel zangmateriaal ten gevolge van de avonddiensten, de Vespers.

Elders op de website zijn deze te vinden onder het kopje Maria- en Vespergezangen

Lees verder

De hemel op aarde

Met het Orthodoxe begrip “Liturgie” wordt, evenals het woord ’Mis’ in de Katholieke Kerk, altijd ’dienst met Kommunie’ bedoel, en niet zomaar algemene gebeurtenis is die bij het Altaar plaatsvindt.

In de Liturgie neemt de gemeente deel aan ”het brood wat uit de hemel neerdaalt”(Joh.6:33), aan de heilige Communie. Van de viering van die Avondmaal is al gezegd dat ’de hemel hiermee op de aarde neerdaalt’. Een ieder ervaart daarbij, naar eigen vermogen, de nabijheid van Gods Koninkrijk.
Een ieder ontvangt de Communie ter vergiffenis van zijn eigen zonde, en tot eeuwige leven, maar de Liturgie beperkt zich niet tot het feit dat individuele lidmaten van de Kerk daar de Heilige Communie ontvangen en zo vergiffenis voor hun zonden verkrijgen. De Liturgie is de zich steeds weer herhalende ervaring van de Gemeente, van Gods volk, van de liefde van God en van de werkelijkheid van ons redding. De Goddelijke Liturgie zal hiervan die getuigenis zijn aan de wereld ”totdat Hij komt” – tot de wederkomst van Christus.

Van het begin tot het heden,

In die eerste eeuwen van de Kerk was het gebruikelijk dat naast de gelovigen, de lidmaten van de Kerk, ook hen die bezig zijn de ontvangst van de Doop voor te bereiden, bij het eerste deel van de Liturgie aanwezig mochten zijn.

Daarom staat de lezing van het Woord van God, en het onderricht, centraal in dit deel van de Liturgie. Maar zodra na de preek voor de doopleerlingen gebeden is ”dat de Here aan hen de Evangelie van de gerechtigheid zal openbaren en hen met de heilige, Katholieke en apostolische Kerk zal verenigen”, moesten zij de Liturgieviering verlaten.

De Liturgie heeft hier nog die vroeg-Christelijke opbouw. Daarom wordt het eerste deel de ”Liturgie van de geloofsleerlingen”, ”van de katechisante”, genoemd, terwijl het volgende deel de ”Liturgie van de Geest” heet.

Mochten er onder U zijn die opmerkingen hebben of hun kennis delen dan stellen wij het op prijs als u uw eventuele opmerkingen en/of kennis aangaande dit onderwerp met ons wilt delen.
Meldt het de webmaster

Liturgie

Repertoire genre

Uitgebrachte CD’s

Wil u meezingen?

X