Liturgie van Chrisostomos

 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft in de afgelopen jaren een groot repertoire aan liturgische gezangen op kunnen bouwen.

De basis  van dit repertoire is de Liturgie van Johannes Chrisostomos.

De gezangen uit de liturgie zijn door de eeuwen heen voor componisten een rijke inspiratiebron geweest. Veel van deze gezangen zijn bewerkt of er zijn nieuwe composities voor geschreven. Naast eigentijdse composities staat er ook een groot aantal van deze bewerkingen op het repertoire van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor.

De liturgie van Chrisostomos vervult een belangrijke functie binnen de Byzantijnse ritus. Er zijn echter meerdere liturgieën in gebruik waaronder die van de Moeder Gods. Maria speelt een zeer belangrijke rol in de oosters orthodoxe liturgie. Ook zijn er veel gezangen voor de avonddiensten, de vespers. (Zie o.a. ook op de site onder “Maria- en Vespergezangen”)

Lees verder

De hemel op aarde

Met het orthodoxe begrip “liturgie” wordt, evenals het woord ’mis’ in de katholieke kerk, altijd ’dienst met communie’ bedoeld, en niet zomaar een algemene gebeurtenis die bij het altaar plaatsvindt.

In de liturgie neemt de gemeente deel aan de heilige communie: ”…het brood dat uit de hemel neerdaalt…” (Joh.6:33) Van de viering van het avondmaal is gezegd dat “de hemel hiermee op de aarde neerdaalt”. Ieder ervaart hierbij, naar eigen vermogen, de nabijheid van Gods Koninkrijk.
Wie deelneemt aan de communie ontvangt vergiffenis van zonden. Tijdens de liturgie wordt steeds weer de liefde van God ervaren.

Van het begin tot het heden,

In die eerste eeuwen van de kerk was het gebruikelijk dat naast de gelovigen – de lidmaten van de kerk – ook zij die bezig zijn de ontvangst van de doop voor te bereiden, bij het eerste deel van de liturgie aanwezig mochten zijn.

Daarom staat de lezing van het Woord van God, en het onderricht, centraal in dit deel van de liturgie. Maar zodra na de preek voor de doopleerlingen gebeden is ”…..dat de Heer aan hen de evangelie van de gerechtigheid zal openbaren en hen met de heilige, katholieke en apostolische kerk zal verenigen…”, moesten zij de liturgieviering verlaten.

De liturgie heeft hier nog die vroegchristelijke opbouw. Daarom wordt het eerste deel de ”Liturgie van de geloofsleerlingen”, ”van de catechisante”, genoemd, terwijl het volgende deel de ”Liturgie van de Geest” heet.

Mocht u opmerkingen hebben of uw kennis willen delen, meld dit bij de webmaster. We stellen uw reactie op prijs.

Liturgie

Repertoire genre

Uitgebrachte CD’s

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Nieuws & concertinformatie

Wil u meezingen?

X