Repertoire

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor viert in 2015 zijn dertigjarig bestaan. Het kan niet anders dan dat het koor in die jaren een groot repertoire heeft opgebouwd. Omdat wij van mening zijn dat het leveren van informatie een belangrijk aspect is van internet, willen wij daar op onze manier een bijdrage aan leveren.

Wij hebben het repertoire onderverdeeld in perioden van het kerkelijk jaar en de volksliederen. Als u hier een keuze uit wilt maken, krijgt u meer informatie over ons repertoire.
Omdat het koor voorlopig nog geen CD zal opnemen die een weergave zijn van de volksliedjes die op het repertoire staan, kunt u, concertopnamen van een aantal van deze beluisteren.
U dient dan door te klikken naar desbetreffend lied.

Lees verder

Sjuskaja smolenskaja

Het type is ontstaan in 1654 in het stadje Sjoesja in de buurt van Wladimir.
Het is een Hodigitria (Zij die de weg wijst) en een variant op de Smolenskaja. De icoon wordt gevierd op 28 juli en op 2 november.
Het kind richt zich naar de moeder; meestal brengt hij de rechterhand in een smartgebaar naar de wang. Op deze icoon houdt hij de hand met een boekrol omhoog. De andere hand wijst naar de voetzool van het opgetrokken been. Het herinnert waarschijnlijk aan het toekomstige lijden: “zij zullen zijn hiel belagen”.
De icoon is een beschermicoon tegen cholera en pest en het type is apart en vrij zeldzaam.
Deze prachtig icoon, van toon en uitdrukking, stamt uit de 17de eeuw. Hij is geschilderd in het gebied noordelijk van Moskou en verkeerd in een zeer goede staat.
De beschadigingen zijn bijgewerkt, alsook de overlangse scheur die door spanning in het paneel is ontstaan.
De icoon was bestemd als kerkicoon, alleen al vanwege de maat.

De naamtekens van de Moeder Gods en van Jezus Christus staan in het beeldvlak. In de kruisarmen van de aureool van Christus staat zijn goddelijke naam. “Ik die ik ben” ofwel de zijnde.
De Kruisvorm mag alleen bij Christus in de aureool voorkomen. Het licht kwam door zijn kruisdood.
De icoon heeft een museale kwaliteit.

bron: Russische iconen. Museum Flehite, uitgever Bekking Amersfoort

Repertoire genre

Uitgebrachte CD’s

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Actualiteiten

X