Koor info

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) is eind 1985 opgericht. Vanaf het begin heeft het koor zich gepresenteerd als een niet kerkelijk gebonden koor dat zich ten doel stelt de Slavisch-Byzantijnse gezangen zo authentiek mogelijk te vertolken. De nadruk ligt vooral op het liturgische repertoire van de Russisch-orthodoxe kerk.

Vanaf 1989 staat het koor onder de artistieke leiding van Grigori S. Sarolea. Onder wiens leiding is het repertoire danig verbreed. Naast de vierstemmigheid van muziek van 19de-eeuwse componisten (romantiek), richt het HBM zich ook op de Russisch monastieke (=klooster) stijl. Monodieën (éénstemmige gezangen), alsmede twee- en driestemmige zettingen, vaak bewerkingen van onze dirigent, Grigori Sarolea.

Door het opnemen en uitvoeren van de integrale diensten (zowel tijdens diensten als concerten) heeft het HBM een unieke positie verkregen in de Nederlandse koorwereld.

Naast het religieuze repertoire brengt het HBM ook Russische volksliederen ten gehore.
Het koor treedt jaarlijks ongeveer twintig maal op. Dat gebeurt in concerten, al of niet in samenwerking met andere musici, en in kerkdiensten.
Ook is het koor al diverse malen via de televisie en radio te zien en te beluisteren geweest.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor bestaat inmiddels ruim dertig jaar en heeft tot nu een toe vijf CD´s opgenomen, allen liturgisch van karakter

Uitgebrachte CD’s

Hoorns Byzantijns Mannenkoor

Nieuws

Koorleden gezocht

X