Dumi moji

Een Oekraïns volkslied vol weemoed en
verlangen naar de Oekraïne.

De Nederlandse vertaling luidt:

Mijn gedachten; ik heb het moeilijk met jullie.
Waarom zijn jullie niet op papier gezet,
Waarom heeft de wind jullie niet verwaaid
Als het stof over de steppe.

O, gedachten, mijn kinderen, mijn bloemen;
Ik heb jullie grootgebracht en gevoed,
Ga naar ons Oekraïne, mijn kinderen!
Daar vind je het oprechte hart
en het liefdevolle woord.
Neem hen op Moeder Oekraïne;
mijn onschuldige kinderen!

X