Goede week pasen

10.00

Op 24 maart 2008 heeft het HBM een cd uitgebracht, die geheel in het teken staat van de Goede Week en Pasen.
De CD is een productie van Grigori Sarolea, die naast dirigent van het koor, ook de leiding heeft over het Utrechts Byzantijns Mannenkoor. Sarolea’s grote kennis van de Russisch-orthodoxe kerkmuziek, en de wijze waarop deze vertolkt dient te worden, is een garantie voor een verantwoorde uitvoering van het repertoire zoals dit aan de CD is toevertrouwd

Het is een unieke CD geworden, zeker voor een Nederlands koor omdat het HBM met deze cd pretendeert een welkome aanvulling te zijn aan hetgeen in de loop van jaren aan opnamen van Russisch-orthodoxe kerkmuziek is verschenen.

Niet eerder is in ons land een CD uitgebracht die zó geheel in teken van de Goede Week en Pasen staat. Verwonderlijk, omdat juist deze periode van het kerkelijk jaar het hoogtepunt is op de Orthodoxe kalender.

Lees verder

In de loop van de jaren heeft het koor een ruim repertoire opgebouwd aan gezangen gewijd aan de Goede Week en Pasen.
Het repertoire is zo groot geworden dat het ondoenlijk is alles op één CD te krijgen, daarom heeft Grigori Sarolea daaruit een weloverwogen keus gemaakt. Unisono gezongen liederen worden afgewisseld met drie- en vierstemmige gezangen. Bewerkingen van onze dirigent van oude neumenmelodiën, maar ook het Oekraïense gezang van de bezonnen rover aan het kruis, “Razbojnika”, daarnaast het prachtige wisselgezang “Da iesprawitsa” tussen solist en koor.

“Laat mijn gebed opstijgen als wierook voor uw aangezicht” Indringend van tekst en muziek is ook “Dnjes wisit” wederom een bewerking van Sarolea, waarin in poëtische bewoordingen wordt weergegeven hoe de Heiland gekruisigd werd:

“Heden hangt Hij aan het kruis,
Die aarde van het water scheidde,
De koning der engelen wordt gekleed
Met het purper van de spot” enz..

Indrukwekkend is het “Swatyj Bozje” het gezang dat weerklinkt bij de graflegging van de Heer Het Paasfeest begint met de Paasprocessie “Woskresenije Twoje”:
Christos Woskresnje is een wisselzang tussen diaken en koor hetgeen in groot contrast vormt met het intieme “Plutieju Usnuv” van A. Glazunof of “Predwariwsija utro”, een oude neumenmelodie, welke wordt ondersteund door een ison.
Een ison is een zangwijze waarbij één deel van het koor een toon laat klinken terwijl een ensemble binnen het koor de melodie zingt. Daardoor ontstaan tijdens het zingen prachtig wisselde harmonieën.

Vervolgens zingt het koor de odes één en negen uit de Canon voor Pasen.
Om te besluiten met de Paastropaar waarin in de drie talen van oorspronkelijke christelijke kerken, Grieks, Latijns en Kerkslavisch, Christus opstanding wordt bezongen.
Het Paasfeest is het hoogtepunt in het Slavisch-Byzantijnse kerkelijk jaar en onze cd is, geheel naar Byzantijns gebruik, een aardse afspiegeling van het hemels gezang zoals dat opklinkt voor Gods troon.

X