Moleben voor de Moeder Gods

De titel van de tweede Cd is ”Moleben van de Moeder Gods”.
Op deze Cd staat Maria de Moeder van Jezus centraal.
In de Slavisch-Byzantijnse ritus komen heel veel liederen over Maria voor. Het HBM heeft een selectie van deze gezangen op Cd vastgelegd.
Hoewel er een veelheid van gezangen rond Maria is, is de Cd toch zeer gevarieerd. Meerstemmige gezangen, afgewisseld met enkele gereciteerde Schriftgedeelten en een enkel eenstemmig loflied.
Moleben betekent letterlijk een gebedsdienst, die bij verschillende gelegenheden gevierd kan worden.
In de gebeden tot de Moeder Gods wordt gevraagd of zij in haar gebeden tot God ons wil gedenken. Door haar voorname plaats in de hemelse orde wordt Maria meer vereerd dan welke heilige dan ook. Maria wordt gezien als de beschermvrouw van alle gelovigen.

 

10.00