Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos

10.00

De titel van de derde Cd is “Liturgie van de H. Johannes Chrysostomos”.

Deze Cd bevat geen integrale uitvoering van de hele liturgie van Johannes Chrysostomos. Hiervoor zou één Cd niet toereikend zijn geweest, maar er wordt wel een zo compleet mogelijk beeld van deze liturgie gegeven.
Naast hoogtepunten als “Iezje Cheruwiemy” en het “Onze Vader” heeft het HBM om een treffend klankbeeld van de liturgie te schetsen ook enkele litanieën opgenomen.
Hoewel de teksten van de litanieën eigenlijk alleen door gewijden gezongen mogen worden, heeft het koor gemeend deze toch volledig weer te geven om geen afbreuk te doen aan de schoonheid en het meditatieve karakter ervan.

Het HBM voert op deze Cd de gezangen uit van deze dienst: eenvoudige melodieën zoals die in kloosters worden gezongen. In deze gezangen komt de diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting.
Samen met de afbeeldingen van de iconen en ceremoniële gewaden en de geur van wierook en brandende kaarsen, vormt deze gebruiksmuziek een essentiële schakel in het hemelse geheel van de Russische religie.
Het HBM presenteert hiermee een aangename luister-Cd voor een breed publiek.

Lees hier verder

Joannes Chrysostomos en zijn liturgie

In de Byzantijnse ritus kent men drie liturgieën: die van Johannes Chrysostomos, van Basilius de Grote en de liturgie van Gregorius.
Deze drie namen zijn verbonden aan de teksten van de liturgie. De muziek van de liturgieën van deze drie kerkvaders kent zowel in historische als in geografische zin vele gedaanten.

Johannes Chrysostomos (ca. 357-407 na Chr.) werd in Anthiochië geboren en in 308 tot priester gewijd. Hij werd patriarch van Constantinopel in 398 alwaar hij een reputatie opbouwde mede door zijn welsprekendheid. Chrysostomos betekent letterlijk “Gouden Mond”.
Wegens zijn kritiek op de immoraliteit aan het hof en bij de geestelijkheid werd hij in 403 veroordeeld door keizerin Eudoxia en de machtige bisschop van Alexandrië. Hij werd verbannen naar Armenië. Ook vanuit zijn verbanningsoord bleef hij door middel van zijn geschriften grote invloed uitoefenen op de opvattingen van velen. Hij werd toen verder verbannen naar een streek bij de Zwarte Zee. Deze laatste reis werd hem fataal. In 438 werd zijn lichaam teruggehaald naar Constantinopel (het huidige Istanbul) alwaar keizer Theodosius boete deed voor de misdaden van zijn ouders aan deze rechtschapen geestelijke. Hij kreeg een plaats naast de erkende kerkvaders. Ook verkreeg Johannes Chrysostomos in de liturgie de juiste eer: de “Liturgie van de Heilige Johannes Chrysostomos”.

De Chrysostomos-viering wordt in principe gevierd op de zaterdagen van de Grote Vasten (voor Pasen).
Op de zondagen van de grote vasten de Basiliosliturgie; deze liturgie vindt totaal 10 maal plaats per jaar.
De overige zondagen,weekdagen en feesten wordt altijd de Chrysostomosliturgie gecelebreerd.

X