Dn’es wisit

Van het gezang “Dnjes wisit na drjewje” van Goede Vrijdag heeft ons koor twee versies op het repertoire staan.
Één unisono versie en een vierstemmige versie.

Heden hangt aan het kruis,
Hij die de Aarde stil boven de wateren hing,
wordt gekranst met een doornenkroon,
Hij die de Koning der engelen is
wordt gekleed met purper van de spot,
Hij die de hemel met wolken tooit;
Hij die door de doop in de Jordaan
Adam de vrijheid schonk
krijgt als gevangene stompen
en slagen in het gezicht
De bruidegom van de Kerk wordt
met nagels aan het kruis geklonken
De Zoon van de Maagd met een lans doorboord.
Wij aanbidden uw lijden Christus (3x)
Toon ons ook de heerlijkheid van de verrijzenis

X