Nje ridaj

  Het HBM heeft twee versies van Nje ridaj op het repertoire staan.
  Één bewerking van Grigori Sarolea op een oude neumenmelodie
  en één uit de negende ode van Goede Vrijdag

  Ween niet om mij moeder,
  ziende de Zoon in het graf,
  want ik zal opstaan en oprijzen in Glorie…

  X