Razbojnika

Op de avond van Witte Donderdag wordt de dienst van de twaalf evangeliën gevierd.
Na het achtste evangelie wordt “Razbojnika gezongen” naar de tekst van Lucas 23 vers 43

Het HBM heeft Razbojnika op een Kiëvse melodie voor vierstemmig mannenkoor op haar repertoire staan.
De rover,
De bezonnen rover,
Hebt gij, Heer
Op dit eenmalige uur
waardig geoordeeld voor het paradijs
Verlicht ook mij,
door het hout van uw kruis
en verlos mij

X