De edele Jozef

    Grote en Heilig Vrijdag tropaar, toon E op de Bulgaarse zangwijze
    In de dienst van Goede vrijdagmiddag wordt onder het zingen van deze tropaar de voorstelling van de graflegging in processie vanuit de iconestace de kerk binnengedragen en in het midden van de kerk geplaatst.

    X