Wjelitsiet dusa moja

Het koor heeft van dit Prokiemen van de Moeder Gods twee versies op het repertoire staan

Voorzanger:
Prokimen glastretiej pjeesn Bogoroditsy
– W’elitšit duša moja Gospoda,
i wozradowasa duch moj o Boze spase mojem.
Koor:
-Jako prizr’e na smir’enija raby swojeja;
se bo ot nynje ubložat mja fsi rody
Koor: – W’elitšit duša moja Gospoda:

Koor vult aan:
Vertaling:
Mijn ziel prijst de Heer hoog
en mijn geest verheugt zich om,
om God mijn redder.
Want Hij zag neer op de nederigheid van zijn dienares:
”Zie van nu af prijzen alle geslachten mij zalig.”

X