Wjelitsajem tsja

Wjelitsajem tsja is een liturgisch kerstgezang.
Het HBM heeft hiervan twee versies op het repertoire.
Een versie is een compositie van Bizjertenskoje
De tweede een oude unisono versie, voor voorzanger (priester) en koor,
De voorzanger zingt eerst het hele vers waarnaar het koor het herhaald. De lage stemmen zingen de melodie een oktaaf lager. Na een kort intermezzo van de voorzangers herhaald het koor het hele vers nog éénmaal.
Nederlandse vertaling van dit gezang is:

Wij loven U, levensschenkende Christus
Die heden geboren is uit de smetteloze Maagd Maria

X