Kersttropaar

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor heeft van deze tropaar vier versies op het repertoire

Roždestwo twoje Christ’e Bože naš
Wossija mirowi sw’et razuma
wn’em bo zwezdam služa cijie
zwezduju utšachusa
t’eb’e klan’atisa somsoe prawdy
i t’eb’e w’ed’eti s’wusoty wostola,
Gospodi slawa T’eb’e

De Nederlandse vertaling van dit vers is:

De geboorte van Christus onze God,
Ontstak de wereld in het licht van het inzicht,
want zij die de ster volgden, hebben daardoor geleerd
U te aanbidden als de Zon der gerechtigheid
En uU te erkennen als de opgang uit den hoge
Heer, U zij lof!

X