Dobryj wecir toby

De Nederlandse vertaling van dit vers is:

1.Goedenavond heer, goed vadertje, gastheer;
2. Dek de tafels met schoon kleed,
3. U komen drie feesten toe,
4. Het eerste feest: de geboorte van Christus
5. Het tweede feest: de heilige Basilius
6.Het derde feest: de heilige waterdoop
refrein:

Verheugt u, aarde, verheugt u feestelijk
want God de Zoon is geboren.

X