Eerste Antifoon

De benaming “Antifoon”‘ (beurtzang) wijst erop dat deze Psalmvers beurtelings door twee koren, of bijv. door twee zangers gezongen dient te worden. Hier de antifoon:”Loof de HERE, mijn ziel,….” word gezongen op zondagen, (in de Russische Kerk ook op weeksdagen), op gewone feesten, en op de dag na een groot feest. Op groot feesten (en in die Griekse Kerk op weekdagen) worden andere psalmversen, overeenkomstig het thema van de dag, gebruikt.

Van deze Antifoon heeft het Hoorns Byzanijns Mannenkoor twee meerstemmige voor mannenkoor geschreven versies op het repertoire

De aanhef van psalm 103 zoals gebruikt in deze Antifoon staat hieronder weergegeven

Loof de HERE, mijn ziel,
en al wat in mij is, zijn heilige naam;
loof de HERE, mijn ziel,
en vergeet niet een van zijn weldaden;
die al uw ongerechtigheden vergeeft,
die al uw krankheden geneest,
Barmhartig en genadig is de HERE,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;
Loof die Heer, o mijn ziel
en alles wat in mij is,
Zijn heilige Naam
Lofwaardig is U, o Heer.”

X